Behovet av terapi

När man talar om terapi är det lätt att tänka att man måste ha allvarliga besvär för att träffa en psykolog, men detta är inte ett faktum. Sanningen är den att terapi är nyttigt och hälsosamt för alla människor. Det vill säga, både de som lider av psykisk ohälsa och de som är fullständigt friska.

Anledningen till detta är för att det kan vara skönt att tala med en utomstående samtalspartner och någon som inte har egna värderingar i frågan. Du slipper känslan av att någon dömer dig, för personen du talar med är ingen du känner.

Förebyggande syfte

Terapi är också perfekt i förebyggande syfte – en förebyggande åtgärd för psykisk ohälsa. Precis som man använder ansiktsmask för att undvika spridning av virus, är terapi bra för att undvika psykisk ohälsa. Det är ett bra sätt att hålla huvudet och hjärnan sunda och välmående.

Andra former av terapi

Det finns även annan typ av terapi som inte har lika stort fokus på att dela med sig av känslor, däribland fysisk terapi. Det går att tillämpa träning som en form av terapi. Med andra ord, finns det diverse sätt att hålla sig frisk, både fysiskt och psykiskt.

Regina Gustavsson